Hengelåser – En passordbehandler er som et nøkkelknippe

Sjekklisten: 7 råd på én side

Huker du av for alle disse punktene er du tryggere enn de fleste på nett.

⃞ Bruk en passordbehandler

⃞ Lag gode, unike passord du kan huske

⃞ Lær å bruke 2-faktorautentisering

⃞ Bruk HTTPS Everywhere

⃞ Bruk en god VPN

⃞ Bruk Anti-Virus & Anti-Malware

⃞ Oppdatere programvaren din