Malware er virus og mye mer

Pass deg for malware

Virus har gått fra å være vandalisme til sofistikert «malware» På 80- og 90-tallet forbandt man gjerne hacking og datavirus stort sett med ramp og vandaler. Og sporene etter dem Les mer →